Фискален принтер ТРЕМОЛ FP01 KL

  1. Поддържа протокола за обмен на касови апарати ZEKA и КАРАТ;
  2. Вградени два термопринтера и навивачка на контролната лента;
  3. 30 символа на ред;
  4. Дневен отчет;
  5. Периодичен отчет на ФП;
  6. Управление на дисплей;
  7. Управление на сейф.

 

 

Questions or problems regarding this web site should be directed to [lexcom@abv.bg].
Copyright 2004 [LexCom]. All rights reserved.
Last modified: 02/01/15.